Спецификации за FVQ-C / RZQG-L8/7V1

FVQ71CVEB / RZQG71L8V1B FVQ100CVEB / RZQG100L8V1B FVQ125CVEB / RZQG125L8V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.8   12.0
Капацитет на отопление Ном. kW 7.5   13.5
Номинална ефективност EER   3.37   3.21
  COP   3.64   3.70
  Annual energy consumption kWh 1,010   1,870
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A
    Отопление   A   A
Space cooling Клас на енергийна ефективност   A++   A+
  Капацитет Pdesign kW 6.80   12.00
  SEER   6.31   5.61
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 377.179   748.663
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+   A
  Капацитет Pdesign kW 6.33   11.30
  SCOP/A   4.05   3.87
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,188.148   4,087.855
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване