Спецификации за FVQ-C / RZQSG-L3/9V1

FVQ71CVEB / RZQSG71L3V1B FVQ100CVEB / RZQSG100L9V1B FVQ125CVEB / RZQSG125L9V1B FVQ140CVEB / RZQSG140L9V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.8 9.5 12.0 13.4
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.5 10.8 13.5 15.5
Номинална ефективност EER   3.21 3.21 2.81 3.01
  COP   3.61 3.61 3.41 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,060 1,480 2,135 2,225
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A  
    Отопление   A A B  
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A A A  
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 9.50 12.00  
  SEER   5.50 5.50 5.50  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 433 605 764  
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A+ A  
  Капацитет Pdesign кВт 6.33 7.60 7.60  
  SCOP/A   3.86 4.01 3.85  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,296 2,654 2,764  
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване