Тяло за скрит монтаж в тавана със среден ESP

FWB-CFN

Тяло с променливотоков електромотор на вентилатора за хоризонтален скрит монтаж

FWB-CFN

Характеристики на продукта

  • Моментално регулиране според промените в температурата и относителната влажност
  • Високо универсални решения: различни размери, тръбни конфигурации и свързващи вентили
  • Постоянно модулиране на скоростта на вентилатора, което води до намалени нива на шум в сравнение с вентилаторни конвектори с променливотоков електромотор на вентилатора с фиксирана скорост
  • Водните съединения могат лесно да се променят на място от монтажника

Документация

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Декларация за съответствие
Изтегляне на език