Подово-таванно тяло за скрит монтаж с ниско ESP

FWE-DAFN5V3-R

Тяло с променливотоков електромотор на вентилатора за хоризонтален или вертикален скрит монтаж

FWE-DAFN5V3-R

Характеристики на продукта

  • Срещуположни връзки за вода и за ток: Дясна връзка за вода и лява връзка за ток
  • Малка височина на корпуса на тялото от 200 mm
  • Вентилатор Sirocco за работа при ниско ниво на шума
  • Отворено управление
  • Различни фабрично монтирани комбинации от клапани
  • Въздушният филтър може лесно да се демонтира за почистване
  • Повишена гъвкавост на настройка на капацитет на място

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Ръководства за инсталиране
Декларация за съответствие
Изтегляне на език