Спецификации за FWF-CT

FWF02CATNMV1 FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1
Капацитет на охлаждане (стандартни условия) Полезен капацитет, 2-тръбна Ниско kW 1.39 (1) 1.83 (1) 2.22 (1)
    Високо kW 1.85 (1) 2.87 (1) 3.09 (1)
  Общ капацитет, 2-тръбна Ниско kW 1.86 (1) 2.73 (1) 3.11 (1)
    Високо kW 2.43 (1) 4.04 (1) 4.20 (1)
Капацитет на отопление (стандартни условия) Капацитет, 2-тръбна Ниско kW 2.08 (2) 2.18 (2) 2.91 (2)
    Високо kW 3.03 (2) 3.88 (2) 4.37 (2)
Входяща мощност Ниско kW 0.05 0.05 0.07
  Високо kW 0.063 0.064 0.079
Размери Тяло Височина mm 250 250 250
    Широчина mm 570 570 570
    Дълбочина mm 570 570 570
Weight Тяло kg 15.0 17.0 17.0
Декоративен панел Размери Тяло Височина mm 45 45 45
      Широчина mm 460 460 460
      Дълбочина mm 460 460 460
Общо ниво на шума Ниско dBA 39 (4) 41 (4) 45 (4)
  Високо dBA 52 (4) 54 (4) 56 (4)
Ниво на звуково налягане Ниско dBA 29 (5) 30 (5) 36 (5)
  Висок dBA 42 (5) 45 (5) 48 (5)
Воден поток Охлаждане Ниско l/h 460 780 810
    Високо l/h 460 780 810
  Отопление Високо l/h 460 780 810
    Ниско l/h 460 780 810
  Понижение на водното налягане Охлаждане Ниско kPa 19 27 29
      Висока kPa 19 27 29
    Отопление Ниско kPa 13 9 13
      Висока kPa 23 22 25
Тръбни съединения Вода Вход   19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
    Изход   19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
  Дренаж OD mm 19.05 19.05 19.05
Power supply Тип   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Фаза   1N~ 1N~ 1N~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240
Консумиран ток Ниско A 0.21 0.24 0.31
  Висок A 0.28 0.28 0.35
Електромотор на вентилатор Входяща мощност Нисък kW 0.046 0.052 0.069
    Висока мощност kW 0.063 0.064 0.079
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K.
  (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С
  (3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP (3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP (3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP
  (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741
  (5) - Звуково налягане измерено на 1.5м под повърхността (JIS B 8615) (5) - Звуково налягане измерено на 1.5м под повърхността (JIS B 8615) (5) - Звуково налягане измерено на 1.5м под повърхността (JIS B 8615)