Спецификации за FWL-DAT

FWL01DATV3 FWL15DATVS FWL15DATV3 FWL02DATVS FWL02DATV3 FWL25DATVS FWL25DATV3 FWL03DATV3 FWL03DATVS FWL35DATV3 FWL35DATVS FWL04DATV3 FWL04DATVS FWL06DATV3 FWL06DATVS FWL08DATV3 FWL10DATV3
Капацитет на охлаждане (стандартни условия) Полезен капацитет, 2-тръбна 1 степен на обороти на вентилатора кВт   0.88 (1)   0.92 (1)   1.02 (1)     1.08 (1)   1.41 (1)   1.76 (1)   1.92 (1)    
    6 степен на обороти на вентилатора кВт   1.51 (1)   1.83 (1)   2.31 (1)     2.47 (1)   3.53 (1)   4.10 (1)   4.10 (1)    
    Ниско кВт 0.77 (1)   0.93 (1)   0.98 (1)   1.15 (1) 1.23 (1)   1.41 (1)   1.76 (1)   2.27 (1)   2.75 (1) 2.94 (1)
    Високо кВт 1.16 (1)   1.25 (1)   1.37 (1)   1.82 (1) 2.05 (1)   2.69 (1)   3.05 (1)   3.55 (1)   4.73 (1) 5.72 (1)
  Общ капацитет, 2-тръбна 1 степен на обороти на вентилатора кВт   1.18 (1)   1.27 (1)   1.38 (1)     1.51 (1)   1.94 (1)   2.47 (1)   2.63 (1)    
    6 степен на обороти на вентилатора кВт   2.05 (1)   2.55 (1)   2.82 (1)     3.53 (1)   4.30 (1)   5.16 (1)   5.23 (1)    
    Ниско кВт 1.02 (1)   1.24 (1)   1.34 (1)   1.57 (1) 1.73 (1)   1.94 (1)   2.47 (1)   2.95 (1)   3.88 (1) 4.00 (1)
    Високо кВт 1.50 (1)   1.69 (1)   1.91 (1)   2.36 (1) 2.87 (1)   3.45 (1)   4.23 (1)   4.41 (1)   6.53 (1) 7.78 (1)
Капацитет на отопление (стандартни условия) Капацитет, 2-тръбна 1 степен на обороти на вентилатора кВт   1.36 (2)   1.41 (2)   1.55 (2)     1.69 (2)   2.39 (2)   2.47 (2)   3.03 (2)    
    6 степен на обороти на вентилатора кВт   2.40 (2)   2.56 (2)   3.22 (2)     3.92 (2)   5.22 (2)   5.77 (2)   6.10 (2)    
    Ниско кВт 1.21 (2)   1.45 (2)   1.50 (2)   1.74 (2) 1.76 (2)   2.39 (2)   2.47 (2)   3.31 (2)   3.97 (2) 4.39 (2)
    Високо кВт 1.82 (2)   1.84 (2)   2.15 (2)   2.70 (2) 2.94 (2)   4.05 (2)   4.24 (2)   4.98 (2)   6.49 (2) 8.37 (2)
Входяща мощност 1 степен на обороти на вентилатора кВт   0.02   0.02   0.02     0.02   0.04   0.04   0.04    
  6 степен на обороти на вентилатора кВт   0.066   0.066   0.082     0.082   0.105   0.105   0.105    
  Ниско кВт 0.02   0.03   0.02   0.03 0.03   0.04   0.04   0.05   0.09 0.11
  Високо кВт 0.037   0.053   0.053   0.057 0.056   0.065   0.098   0.098   0.182 0.244
Размери Тяло Височина mm 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
    Широчина mm 774 774 774 774 774 984 984 984 984 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,400 1,400
    Дълбочина mm 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 271 271
тегло Тяло кг 20.6 20.6 20.6 21.2 21.2 26.5 26.5 27.5 27.5 32.5 32.5 33.5 33.5 33.6 33.6 43.1 43.1
Casing Colour   Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010
Общо ниво на шума 1 степен на обороти на вентилатора дБА   32 (4)   32 (4)   26 (4)     26 (4)   35 (4)   35 (4)   39 (4)    
  6 степен на обороти на вентилатора дБА   55 (4)   55 (4)   52 (4)     52 (4)   60 (4)   60 (4)   60 (4)    
  Ниско дБА 37 (4)   38 (4)   40 (4)   35 (4) 36 (4)   35 (4)   35 (4)   43 (4)   47 (4) 49 (4)
  Високо дБА 47 (4)   49 (4)   50 (4)   48 (4) 48 (4)   52 (4)   53 (4)   56 (4)   61 (4) 67 (4)
Ниво на звуково налягане 1 степен на обороти на вентилатора дБА   27 (6)   27 (6)   21 (6)     21 (6)   30 (6)   30 (6)   34 (6)    
  6 степен на обороти на вентилатора дБА   50 (6)   50 (6)   47 (6)     47 (6)   55 (6)   55 (6)   55 (6)    
  Ниско дБА 32 (6)   33 (6)   35 (6)   30 (6) 31 (6)   30 (6)   30 (6)   38 (6)   42 (6) 44 (6)
  Висок дБА 42 (6)   44 (6)   45 (6)   43 (6) 43 (6)   47 (6)   48 (6)   51 (6)   56 (6) 62 (6)
Воден поток Охлаждане 1 степен на обороти на вентилатора l/h   206 (1)   221 (1)   239 (1)     263 (1)   340 (1)   431 (1)   457 (1)    
    6 степен на обороти на вентилатора l/h   364 (1)   449 (1)   498 (1)     619 (1)   755 (1)   902 (1)   915 (1)    
    Ниско l/h 179 (1)   216 (1)   234 (1)   275 (1) 302 (1)   340 (1)   431 (1)   515 (1)   682 (1) 706 (1)
    Високо l/h 264 (1)   299 (1)   337 (1)   415 (1) 503 (1)   602 (1)   743 (1)   774 (1)   1,152 (1) 1,376 (1)
  Отопление 1 степен на обороти на вентилатора l/h   236 (2)   246 (2)   270 (2)     293 (2)   415 (2)   430 (2)   526 (2)    
    6 степен на обороти на вентилатора l/h   418 (2)   445 (2)   561 (2)     683 (2)   907 (2)   1,003 (2)   1,061 (2)    
    Високо l/h 317 (2)   320 (2)   373 (2)   469 (2) 506 (2)   704 (2)   736 (2)   866 (2)   1,129 (2) 1,455 (2)
    Ниско l/h 211 (2)   252 (2)   260 (2)   302 (2) 301 (2)   415 (2)   430 (2)   575 (2)   690 (2) 764 (2)
  Понижение на водното налягане Охлаждане 1 степен на обороти на вентилатора kPa   8 (1)   6 (1)   6 (1)     4 (1)   4 (1)   5 (1)   5 (1)    
      6 степен на обороти на вентилатора kPa   20 (1)   20 (1)   22 (1)     16 (1)   18 (1)   18 (1)   17 (1)    
      Ниско kPa 7 (1)   8 (1)   7 (1)   8 (1) 6 (1)   4 (1)   5 (1)   7 (1)   5 (1) 6 (1)
      Висока kPa 13 (1)   14 (1)   13 (1)   16 (1) 13 (1)   12 (1)   12 (1)   14 (1)   12 (1) 20 (1)
    Отопление 1 степен на обороти на вентилатора kPa   8 (2)   6 (2)   6 (2)     4 (2)   5 (2)   4 (2)   6 (2)    
      6 степен на обороти на вентилатора kPa   21 (2)   16 (2)   23 (2)     16 (2)   21 (2)   17 (2)   19 (2)    
      Ниско kPa 8 (2)   9 (2)   6 (2)   8 (2) 5 (2)   5 (2)   4 (2)   7 (2)   4 (2) 6 (2)
      Висока kPa 15 (2)   14 (2)   12 (2)   17 (2) 11 (2)   13 (2)   10 (2)   14 (2)   10 (2) 18 (2)
Piping connections Drain OD mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Водни съединения Основен топлообменник инч 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 "
  Допълнителен топлообменник инч               1/2"                  
Power supply Тип   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Консумиран ток 1 степен на обороти на вентилатора A   0.08   0.08   0.11     0.11   0.19   0.19   0.19    
  6 степен на обороти на вентилатора A   0.29   0.29   0.36     0.36   0.47   0.47   0.47    
  Ниско A 0.09   0.11   0.11   0.14 0.14   0.19   0.19   0.19   0.39 0.54
  Висок A 0.16   0.20   0.20   0.27 0.27   0.40   0.40   0.39   0.80 1.07
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K.
  (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K.
  (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K.
  (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741
  (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток
  (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.