Спецификации за FWM-DAT

FWM15DATV3 FWM15DATVS FWM01DATV3 FWM02DATV3 FWM25DATV3 FWM02DATVS FWM25DATVS FWM03DATVS FWM03DATV3 FWM35DATV3 FWM35DATVS FWM04DATVS FWM04DATV3 FWM06DATVS FWM06DATV3 FWM08DATV3 FWM10DATV3
Капацитет на охлаждане (стандартни условия) Полезен капацитет, 2-тръбна 1 степен на обороти на вентилатора кВт   0.88 (1)       0.92 (1) 1.02 (1) 1.08 (1)     1.41 (1) 1.76 (1)   1.92 (1)      
    6 степен на обороти на вентилатора кВт   1.51 (1)       1.83 (1) 2.31 (1) 2.47 (1)     3.53 (1) 4.10 (1)   4.10 (1)      
    Ниско кВт 0.93 (1)   0.77 (1) 0.98 (1) 1.15 (1)       1.23 (1) 1.41 (1)     1.76 (1)   2.27 (1) 2.75 (1) 2.94 (1)
    Високо кВт 1.25 (1)   1.16 (1) 1.37 (1) 1.82 (1)       2.05 (1) 2.69 (1)     3.05 (1)   3.55 (1) 4.73 (1) 5.72 (1)
  Общ капацитет, 2-тръбна 1 степен на обороти на вентилатора кВт   1.18 (1)       1.27 (1) 1.38 (1) 1.51 (1)     1.94 (1) 2.47 (1)   2.63 (1)      
    6 степен на обороти на вентилатора кВт   2.05 (1)       2.55 (1) 2.82 (1) 3.53 (1)     4.30 (1) 5.16 (1)   5.23 (1)      
    Ниско кВт 1.24 (1)   1.02 (1) 1.34 (1) 1.57 (1)       1.73 (1) 1.94 (1)     2.47 (1)   2.95 (1) 3.88 (1) 4.00 (1)
    Високо кВт 1.69 (1)   1.50 (1) 1.91 (1) 2.36 (1)       2.87 (1) 3.45 (1)     4.23 (1)   4.41 (1) 6.53 (1) 7.78 (1)
Капацитет на отопление (стандартни условия) Капацитет, 2-тръбна 1 степен на обороти на вентилатора кВт   1.36 (2)       1.41 (2) 1.55 (2) 1.69 (2)     2.39 (2) 2.47 (2)   3.03 (2)      
    6 степен на обороти на вентилатора кВт   2.40 (2)       2.56 (2) 3.22 (2) 3.92 (2)     5.22 (2) 5.77 (2)   6.10 (2)      
    Ниско кВт 1.45 (2)   1.21 (2) 1.50 (2) 1.74 (2)       1.76 (2) 2.39 (2)     2.47 (2)   3.31 (2) 3.97 (2) 4.39 (2)
    Високо кВт 1.84 (2)   1.82 (2) 2.15 (2) 2.70 (2)       2.94 (2) 4.05 (2)     4.24 (2)   4.98 (2) 6.49 (2) 8.37 (2)
Входяща мощност 1 степен на обороти на вентилатора кВт   0.02       0.02 0.02 0.02     0.04 0.04   0.04      
  6 степен на обороти на вентилатора кВт   0.066       0.066 0.082 0.082     0.105 0.105   0.105      
  Ниско кВт 0.03   0.02 0.02 0.03       0.03 0.04     0.04   0.05 0.09 0.11
  Високо кВт 0.053   0.037 0.053 0.057       0.056 0.065     0.098   0.098 0.182 0.244
Размери Тяло Височина mm 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
    Широчина mm 584 584 584 584 794 584 794 794 794 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,210 1,210
    Дълбочина mm 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 249 249
тегло Тяло кг 16.5 16.5 16.5 16.9 21.4 16.9 21.4 22.1 22.1 26.3 26.3 26.4 26.4 26.6 26.6 35.4 35.4
Общо ниво на шума 1 степен на обороти на вентилатора дБА   32 (4)       32 (4) 26 (4) 26 (4)     35 (4) 35 (4)   39 (4)      
  6 степен на обороти на вентилатора дБА   55 (4)       55 (4) 52 (4) 52 (4)     60 (4) 60 (4)   60 (4)      
  Ниско дБА 38 (4)   37 (4) 40 (4) 35 (4)       36 (4) 35 (4)     35 (4)   43 (4) 47 (4) 49 (4)
  Високо дБА 49 (4)   47 (4) 50 (4) 48 (4)       48 (4) 52 (4)     53 (4)   56 (4) 61 (4) 67 (4)
Ниво на звуково налягане 1 степен на обороти на вентилатора дБА   27 (6)       27 (6) 21 (6) 21 (6)     30 (6) 30 (6)   34 (6)      
  6 степен на обороти на вентилатора дБА   50 (6)       50 (6) 47 (6) 47 (6)     55 (6) 55 (6)   55 (6)      
  Ниско дБА 33 (6)   32 (6) 35 (6) 30 (6)       31 (6) 30 (6)     30 (6)   38 (6) 42 (6) 44 (6)
  Висок дБА 44 (6)   42 (6) 45 (6) 43 (6)       43 (6) 47 (6)     48 (6)   51 (6) 56 (6) 62 (6)
Воден поток Охлаждане 1 степен на обороти на вентилатора l/h   206 (1)       221 (1) 239 (1) 263 (1)     340 (1) 431 (1)   457 (1)      
    6 степен на обороти на вентилатора l/h   364 (1)       449 (1) 498 (1) 619 (1)     755 (1) 902 (1)   915 (1)      
    Ниско l/h 216 (1)   179 (1) 234 (1) 275 (1)       302 (1) 340 (1)     431 (1)   515 (1) 682 (1) 706 (1)
    Високо l/h 299 (1)   264 (1) 337 (1) 415 (1)       503 (1) 602 (1)     743 (1)   774 (1) 1,152 (1) 1,376 (1)
  Отопление 1 степен на обороти на вентилатора l/h   236 (2)       246 (2) 270 (2) 293 (2)     415 (2) 430 (2)   526 (2)      
    6 степен на обороти на вентилатора l/h   418 (2)       445 (2) 561 (2) 683 (2)     907 (2) 1,003 (2)   1,061 (2)      
    Високо l/h 320 (2)   317 (2) 373 (2) 469 (2)       506 (2) 704 (2)     736 (2)   866 (2) 1,129 (2) 1,455 (2)
    Ниско l/h 252 (2)   211 (2) 260 (2) 302 (2)       301 (2) 415 (2)     430 (2)   575 (2) 690 (2) 764 (2)
  Понижение на водното налягане Охлаждане 1 степен на обороти на вентилатора kPa   8 (1)       6 (1) 6 (1) 4 (1)     4 (1) 5 (1)   5 (1)      
      6 степен на обороти на вентилатора kPa   20 (1)       20 (1) 22 (1) 16 (1)     18 (1) 18 (1)   17 (1)      
      Ниско kPa 8 (1)   7 (1) 7 (1) 8 (1)       6 (1) 4 (1)     5 (1)   7 (1) 5 (1) 6 (1)
      Висока kPa 14 (1)   13 (1) 13 (1) 16 (1)       13 (1) 12 (1)     12 (1)   14 (1) 12 (1) 20 (1)
    Отопление 1 степен на обороти на вентилатора kPa   8 (2)       6 (2) 6 (2) 4 (2)     5 (2) 4 (2)   6 (2)      
      6 степен на обороти на вентилатора kPa   21 (2)       16 (2) 23 (2) 16 (2)     21 (2) 17 (2)   19 (2)      
      Ниско kPa 9 (2)   8 (2) 6 (2) 8 (2)       5 (2) 5 (2)     4 (2)   7 (2) 4 (2) 6 (2)
      Висока kPa 14 (2)   15 (2) 12 (2) 17 (2)       11 (2) 13 (2)     10 (2)   14 (2) 10 (2) 18 (2)
Piping connections Drain OD mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Водни съединения Основен топлообменник инч 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 "
  Допълнителен топлообменник инч                 1/2"                
Power supply Тип   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Консумиран ток 1 степен на обороти на вентилатора A   0.08       0.08 0.11 0.11     0.19 0.19   0.19      
  6 степен на обороти на вентилатора A   0.29       0.29 0.36 0.36     0.47 0.47   0.47      
  Ниско A 0.11   0.09 0.11 0.14       0.14 0.19     0.19   0.19 0.39 0.54
  Висок A 0.20   0.16 0.20 0.27       0.27 0.40     0.40   0.39 0.80 1.07
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K.
  (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K.
  (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K.
  (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741
  (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток
  (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.