Спецификации за FWS-AF

FWS02AAFV3 FWS03AAFV3 FWS06AAFV3 FWS08AAFV3
Капацитет на охлаждане (стандартни условия) Полезен капацитет, 4-тръбна Ниско кВт 0.97 (1) 1.23 (1) 2.27 (1) 3.01 (1)
    Високо кВт 1.44 (1) 2.06 (1) 3.54 (1) 5.76 (1)
  Общ капацитет, 4-тръбна Ниско кВт 1.25 (1) 1.72 (1) 3.10 (1) 4.06 (1)
    Високо кВт 1.77 (1) 2.86 (1) 4.64 (1) 7.79 (1)
Капацитет на отопление (стандартни условия) Капацитет, 4-тръбна Ниско кВт 1.36 (3) 1.88 (3) 3.55 (3) 4.85 (3)
    Високо кВт 1.76 (3) 2.68 (3) 4.64 (3) 7.35 (3)
Входяща мощност Ниско кВт 0.01 0.01 0.01 0.013
  Високо кВт 0.019 0.016 0.033 0.087
Размери Тяло Височина mm 535 535 535 535
    Широчина mm 584 794 1,000 1,214
    Дълбочина mm 224 224 224 249
тегло Тяло кг 16.9 22.1 26.6 35.4
Общо ниво на шума Ниско дБА 38 (4) 33 (4) 48 (4) 48 (4)
  Високо дБА 50 (4) 47 (4) 58 (4) 66 (4)
Ниво на звуково налягане Ниско дБА 33 (6) 28 (6) 43 (6) 43 (5)
  Висок дБА 45 (6) 42 (6) 54 (6) 61 (5)
Воден поток Охлаждане Ниско l/h 216 (1) 297 (1) 535 (1) 699 (1)
    Високо l/h 307 (1) 493 (1) 802 (1) 1,352 (1)
  Отопление Високо l/h 154 (3) 234 (3) 406 (3) 643 (3)
    Ниско l/h 119 (3) 165 (3) 311 (3) 425 (3)
  Понижение на водното налягане Охлаждане Ниско kPa 7 (1) 5 (1) 7 (1) 5 (1)
      Висока kPa 13 (1) 11 (1) 14 (1) 16 (1)
    Отопление Ниско kPa 5 (3) 2 (3) 5 (3) 14 (3)
      Висока kPa 6 (3) 4 (3) 8 (3) 29 (3)
Piping connections Drain OD mm 16 16 16 16
Водни съединения Основен топлообменник инч 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 "
  Допълнителен топлообменник инч 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Power supply Тип   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K.
  (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. (2) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K.
  (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. (3) - Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K.
  (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741
  (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (5) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.
  (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.