Спецификации за FWT-CT

FWT02CT FWT02CATNMV1 FWT03CT FWT03CATNMV1 FWT04CT FWT04CATNMV1 FWT05CT FWT05CATNMV1 FWT06CT FWT06CATNMV1
Капацитет на охлаждане (стандартни условия) Полезен капацитет, 2-тръбна Ниско кВт 1.50 (1) 1.50 (1) 1.49 (1) 1.49 (1) 1.91 (1) 1.91 (1) 2.77 (1) 2.77 (1) 3.22 (1) 3.22 (1)
    Високо кВт 1.82 (1) 1.82 (1) 1.99 (1) 1.99 (1) 2.60 (1) 2.60 (1) 3.38 (1) 3.38 (1) 4.03 (1) 4.03 (1)
  Общ капацитет, 2-тръбна Ниско кВт 1.94 (1) 1.94 (1) 2.02 (1) 2.02 (1) 2.52 (1) 2.52 (1) 3.76 (1) 3.76 (1) 4.04 (1) 4.04 (1)
    Високо кВт 2.40 (1) 2.40 (1) 2.67 (1) 2.67 (1) 3.27 (1) 3.27 (1) 4.49 (1) 4.49 (1) 5.21 (1) 5.21 (1)
Капацитет на отопление (стандартни условия) Капацитет, 2-тръбна Ниско кВт 2.06 (2) 2.06 (2) 2.25 (2) 2.25 (2) 2.75 (2) 2.75 (2) 4.03 (2) 4.03 (2) 4.83 (2) 4.83 (2)
    Високо кВт 2.71 (2) 2.71 (2) 2.96 (2) 2.96 (2) 3.71 (2) 3.71 (2) 5.07 (2) 5.07 (2) 6.23 (2) 6.23 (2)
Входяща мощност Ниско кВт 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06
  Високо кВт 0.031 0.031 0.032 0.032 0.042 0.042 0.053 0.053 0.072 0.072
Размери Тяло Височина mm 288 288 288 288 288 288 310 310 310 310
    Широчина mm 800 800 800 800 800 800 1,070 1,070 1,070 1,070
    Дълбочина mm 206 206 206 206 206 206 224 224 224 224
тегло Тяло кг 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 14.0 14.0 14.0 14.0
Casing Colour   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
Вентилатор Скорост на въздушния поток Ниско m³/h 340 (3)   374 (3)   442 (3)   663 (3)   782 (3)  
    Висок m³/h 442 (3)   476 (3)   629 (3)   866 (3)   1,053 (3)  
Общо ниво на шума Ниско дБА 36 (4) 36 (4) 39 (4) 39 (4) 45 (4) 45 (4) 47 (4) 47 (4) 51 (4) 51 (4)
  Високо дБА 45 (4) 45 (4) 48 (4) 48 (4) 55 (4) 55 (4) 55 (4) 55 (4) 59 (4) 59 (4)
Ниво на звуково налягане Ниско дБА 25 (5) 25 (5) 25 (5) 25 (5) 32 (5) 32 (5) 34 (5) 34 (5) 39 (5) 39 (5)
  Висок дБА 34 (5) 34 (5) 35 (5) 35 (5) 42 (5) 42 (5) 42 (5) 42 (5) 46 (5) 46 (5)
Воден поток Охлаждане Ниско l/h 420 420 460 460 570 570 780 780 910 910
    Високо l/h 420 420 460 460 570 570 780 780 910 910
  Отопление Високо l/h 420 420 460 460 570 570 780 780 910 910
    Ниско l/h 420 420 460 460 570 570 780 780 910 910
  Понижение на водното налягане Охлаждане Ниско kPa 24 24 20 20 28 28 23 23 26 26
      Висока kPa 34 34 24 24 31 31 30 30 36 36
    Отопление Ниско kPa 23 23 16 16 19 19 24 24 30 30
      Висока kPa 35 35 23 23 31 31 32 32 42 42
Piping connections Вода Вход   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
    Изход   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
  Drain OD mm 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Power supply Тип   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Phase   1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Консумиран ток Ниско A 0.17 0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.25 0.25 0.31 0.31
  Висок A 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.29 0.29 0.34 0.34
Електромотор на вентилатор Входяща мощност Нисък кВт 0.025 0.025 0.029 0.029 0.033 0.033 0.042 0.042 0.060 0.060
    Висока мощност кВт 0.031 0.031 0.032 0.032 0.042 0.042 0.053 0.053 0.072 0.072
Забележки Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K.
  Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С
  Въздушен поток при 0 Pa ESP (3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP Въздушен поток при 0 Pa ESP (3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP Въздушен поток при 0 Pa ESP (3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP Въздушен поток при 0 Pa ESP (3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP Въздушен поток при 0 Pa ESP (3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP
  Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 (4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741
  Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612). (5) - Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612). Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612). (5) - Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612). Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612). (5) - Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612). Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612). (5) - Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612). Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612). (5) - Звуково налягане измерено на 1 м пред устройството и 0,8 м под вертикалната централна линия на устройството (JIS C 9612).