Спецификации за FXAQ-P

FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1
Размери Тяло Височина mm 290 290 290 290 290 290 290
    Широчина mm 795 795 795 795 1,050 1,050 1,050
    Дълбочина mm 238 238 238 238 238 238 238
Weight Тяло kg 11 11 11 11 14 14 14
Корпус Цвят   Бяло (3.0Y8.5/0.5) Бяло (3.0Y8.5/0.5) Бяло (3.0Y8.5/0.5) Бяло (3.0Y8.5/0.5) Бяло (3.0Y8.5/0.5) Бяло (3.0Y8.5/0.5) Бяло (3.0Y8.5/0.5)
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Тръбни съединения Liquid Тип   Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер
    OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52
  газ Тип   Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер
    вън. д. mm 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9
  Дренаж   VP13 (I.D. 13/O.D. 18) VP13 (I.D. 13/O.D. 18) VP13 (I.D. 13/O.D. 18) VP13 (I.D. 13/O.D. 18) VP13 (I.D. 13/O.D. 18) VP13 (I.D. 13/O.D. 18) VP13 (I.D. 13/O.D. 18)
Power supply Име   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ток - 50 Хц Ампераж на максималния поток (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално) (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално) (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално) (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално) (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално) (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално) (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално)
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално) (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално) (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално) (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално) (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално) (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално) (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)
  (3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор. (3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор. (3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор. (3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор. (3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор. (3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор. (3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.
  (4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука. (4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука. (4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука. (4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука. (4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука. (4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука. (4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука.
  (5) - Работният шум е различен според работата и околните условия (5) - Работният шум е различен според работата и околните условия (5) - Работният шум е различен според работата и околните условия (5) - Работният шум е различен според работата и околните условия (5) - Работният шум е различен според работата и околните условия (5) - Работният шум е различен според работата и околните условия (5) - Работният шум е различен според работата и околните условия
  (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. (6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.
  (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  (9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA (9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA (9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA (9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA (9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA (9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA (9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA
  (10) - MFA ≤ 4 x FLA (10) - MFA ≤ 4 x FLA (10) - MFA ≤ 4 x FLA (10) - MFA ≤ 4 x FLA (10) - MFA ≤ 4 x FLA (10) - MFA ≤ 4 x FLA (10) - MFA ≤ 4 x FLA
  (11) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А (11) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А (11) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А (11) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А (11) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А (11) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А (11) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А
  (12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA
  (13) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (13) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (13) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (13) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (13) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (13) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (13) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).
  (14) - Съдържа флуорирани парникови газове (14) - Съдържа флуорирани парникови газове (14) - Съдържа флуорирани парникови газове (14) - Съдържа флуорирани парникови газове (14) - Съдържа флуорирани парникови газове (14) - Съдържа флуорирани парникови газове (14) - Съдържа флуорирани парникови газове