Спецификации за FXMQ-MB

FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE
Размери Тяло Височина mm 470 470
    Широчина mm 1,380 1,380
    Дълбочина mm 1,100 1,100
тегло Тяло кг 132 132
Casing Material   Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор External static pressure - 50Hz Висок Па 270 270
Хладилен агент Type   R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5
Piping connections Tечност Type   Свързване с щуцер Свързване с щуцер
    Вън. д. mm 9.52 9.52
  газ Type   Споена връзка Споена връзка
    вън. д. mm 19.1 22.2
  Drain   PS1B PS1B
Power supply Name   VE VE
  Phase   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240
Ток - 50 Хц Ампераж на максималния поток (MFA) A 16 16
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално) (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално)
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално) (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално)
  (3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор. (3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.
  (4) - Външното статично налягане е променливо: сменете конекторите вътре в електрическата кутия, това означава налягането като: високо статично налягане – стандартно (4) - Външното статично налягане е променливо: сменете конекторите вътре в електрическата кутия, това означава налягането като: високо статично налягане – стандартно
  (5) - Въздушният филтър не е стандартен аксесоар, но трябва да монтирате такъв на системата канали откъм смукателната страна. Изберете неговия киолориметричен метод (гравитационен метод) 50% или повече. (5) - Въздушният филтър не е стандартен аксесоар, но трябва да монтирате такъв на системата канали откъм смукателната страна. Изберете неговия киолориметричен метод (гравитационен метод) 50% или повече.
  (6) - Нивата на звуковото налягане са измерени при 220V. (6) - Нивата на звуковото налягане са измерени при 220V.
  (7) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука. (7) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука.
  (8) - Работният шум е различен според работата и околните условия (8) - Работният шум е различен според работата и околните условия
  (9) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (9) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  (10) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (10) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  (11) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA (11) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA
  (12) - MFA ≤ 4 x FLA (12) - MFA ≤ 4 x FLA
  (13) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А (13) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А
  (14) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (14) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA
  (15) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (15) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).
  (16) - Съдържа флуорирани парникови газове (16) - Съдържа флуорирани парникови газове