Комплект за приток на свеж въздух

KDDP55C160-1

Позволява подаване на свеж въздух директно чрез вътрешното тяло

KDDP55C160-1

Характеристики на продукта

  • В комбинация с касета с кръгъл поток
  • Част KDDP55D160-2 също е необходима
  • Вариантът не може да се комбинира със самопочистващ се панел
  • Свържете се с местния търговски представител за ограничения

Документация

За съжаление не можахме да намерим никакви документи.