Комплект за приток на свеж въздух

KDDP55D160-2

Позволява подаване на свеж въздух директно чрез вътрешното тяло

KDDP55D160-2

Характеристики на продукта

  • В комбинация с касета с кръгъл поток
  • Част KDDP55C160-1 също е необходима
  • Вариантът не може да се комбинира със самопочистващ се панел
  • Свържете се с местния търговски представител за ограничения

Документация

Ръководства за инсталиране