Характеристики на продукта

 • Спомагателно тяло позволява свързване на витрините на фризера или хладилните камери към външни тела ZEAS и Conveni-pack
 • Намалени изисквания към тръбопровода - от 4 на 2 тръби, в сравнение с обикновена система
 • Наличен режим за ниско ниво на шум, който значително намалява шумовите емисии без да се оказва влияние върху капацитета на замразяване

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

 • Суинг компресор

  Суинг компресор

  Суинг компресорите имат комплексно интегрирани лопатки и ролки с по-малко движещи се части, по-ниски нива на вибрации и триене и постигат по-висока надеждност и ефективност в сравнение с обикновените ротационни компресори

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за експлоатация
Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.