Skip to main content
Унифициран адаптер за компютърно управление

VRV - DCS302A52-9

Активира общ дисплей (работа/неизправност) и общо управление (ВКЛ./ИЗКЛ.) от BMS система
DCS302A52-9

Характеристики на продукта

  • Трябва да се използва заедно с Intelligent Touch Controller или Intelligent Touch Manager
  • Не може да се комбинира с KRP2/4*
  • Може да се използва за всички модели VRV вътрешни тела

Документация

За съжаление не можахме да намерим никакви документи.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация