Skip to main content

Характеристики на продукта

  • Серийният контролер позволява централно управление и наблюдение на точната потребност от отопление на цяла система за отопление
  • Висока ефективност, благодарение на функцията за намаляване на енергопотреблението на каскадния работен режим на телата
  • Експлоатация на цяла инсталация чрез единичен контролер, дори и от разстояние чрез интернет

Документация

Изтегляне на език

Изтегляне на език

Изтегляне на език

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация