Skip to main content
Безжично дистанционно управление

EKRTR

Стаен термостат за лесно регулиране на вътрешната температура
EKRTR

Характеристики на продукта

 • Лесно и удобно регулиране на вътрешната температура, което води до идеален комфорт и енергийна ефективност
 • Безжичен термостат за стая
 • Режим на отопление и охлаждане с възможност за изключване на режима на охлаждане, ако не е необходим
 • Режимът на комфортно функциониране включва програмираните нива на температура, предназначени за жилище с обитатели през деня; зададените точки по подразбиране са 21°C в режим на отопление и 24°C в режим на охлаждане и могат да се променят от потребителя
 • Режимът на намалено функциониране задейства програмираните нива на температура за периоди, когато в жилището няма никой или през нощта; зададените точки по подразбиране са 17°C в режим на отопление и 28°C в режим на охлаждане и могат да се променят от потребителя
 • Режим за функциониране по график: използва таймер за програмиране на зададени точки за отопление и охлаждане през целия ден; за всеки ден могат да се програмират до 12 зададени точки; избраните зададени точки се задействат автоматично в програмираното време.
 • Функция за изключване: изключва системата; въпреки това, интегрираната защита срещу замръзване остава включена (настройка по подразбиране на 4°C).
 • Ограничението на зададена точка задава горната и долна гранична стойност на зададени точки, в рамките на които потребителят може да програмира желаните нива на комфорт иможе да се промени от монтажника
 • Режим за функциониране по време на ваканция: предназначен за задаване на намалени и енергийно ефективни зададени точки, когато в жилището няма никой за дълъг период от време. Зададените точки по подразбиране са 14°C за отопление и 30°C за охлаждане.
 • Брой промени на зададени точки: 12 на денонощие
 • Функция за блокиране на бутони: възможност за блокиране а бутоните на стайния термостат

Документация

Изтегляне на език

Изтегляне на език

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация