Skip to main content
KNX интерфейс за Sky Air и VRV

KNX INTERFACE - KLIC-DI

KLIC-DI

Характеристики на продукта

  • Интегриране на тела на Sky Air/VRV в системи за управление на сгради
  • Интегриране чрез KNX интерфейс позволява наблюдение и управление на няколко устройства като осветление, алармена система и щори от един централен контролер

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация