Спецификации за 4MXM-N9

4MXM68N2V1B9 4MXM80N2V1B9
Размери Тяло Височина мм 734 734
    Широчина мм 958 974
    Дълбочина мм 340 401
Тегло Тяло кг 63.0 67.0
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Свръх ниска RPM 420
    Отопление Свръх ниска RPM 420
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Работен диапазон Охлаждане околна температура Мин. °CDB -10 -10
      Макс. °CDB 46 46
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 48.0 48.0
  Отопление Ном. дБА 49.0 49.0
Хладилен агент Тип   R-32 R-32
  Зареждане кг 2.00 2.40
  Потенциал на глобално затопляне   675.0 675.0
Piping connections Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. m 15.0 15.0
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. m 7.5 7.5
  Обща дължина на тръбите Система Текуща m 60 70
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1
  Плик за винтове 1 1
  Тапа за източващ отвор 1 1
  Редуциращ блок 1 1
  Капачка за източващ отвор (1) 6 6
  Капачка за източващ отвор (2) 3 3
Power supply Фаза   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240
Забележки (1) - За една стая (1) - За една стая
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (4) - Съдържа флуорирани парникови газове (4) - Съдържа флуорирани парникови газове