Спецификации за 4MXS-F

4MXS68F2V1B 4MXS68F3V1B 4MXS68F3V1B2
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 49 49 49
  Охлаждане Ном. дБА 48 48 48
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1
  Тапа за източващ отвор 1 1 1
  Редуциращ блок 1 1 1
Хладилен агент Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq TCO2Eq 5.4 5.4 5.4
  Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Charge kg 2.6 2.6 2.6
  Тип   R-410A R-410A R-410A
Работен диапазон Охлаждане околна температура Макс. °C със сух термометър 46   46
      Мин. °C със сух термометър -10   -10
  Отопление околна температура Макс. °C (влажен термометър) 15.5   18
      Мин. °C (влажен термометър) -15   -15
Тръбни съединения Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 7.5   7.5
    Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15   15
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)   0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 60   60
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор   Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина мм 936 936 936
    Дълбочина мм 300 300 300
    Височина мм 735 735 735
Тегло Тяло kg 58 58 58
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м
  (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове
Тръбни съединения Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м   7.5
    Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м   15
  Допълнително количество хладилен агент кг/м   0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м   60
Компресор Тип     Херметично запечатан люлеещ се компресор