Спецификации за 5MXM-N9

5MXM90N2V1B9
Размери Тяло Височина мм 734
    Широчина мм 974
    Дълбочина мм 401
Тегло Тяло кг 68.0
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор
Работен диапазон Охлаждане околна температура Мин. °CDB -10
      Макс. °CDB 46
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 52.0
  Отопление Ном. дБА 52.0
Хладилен агент Тип   R-32
  Зареждане кг 2.40
  Потенциал на глобално затопляне   675.0
Piping connections Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. m 15.0
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. m 7.5
  Обща дължина на тръбите Система Текуща m 75
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1
  Плик за винтове 1
  Тапа за източващ отвор 1
  Редуциращ блок 1
  Капачка за източващ отвор (1) 6
  Капачка за източващ отвор (2) 3
Power supply Фаза   1~
  Честота Хц 50
  Напрежение V 220-240
Забележки (1) - За една стая
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (4) - Съдържа флуорирани парникови газове