Спецификации за 5MXS-E

5MXS90E3V3B 5MXS90E3V3B2 5MXS90E7V3B
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 52 52 52
  Охлаждане Ном. дБА 52 52 52
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1
  Тапа за източващ отвор 1 1 1
  Редуциращ блок 1 1 1
Хладилен агент Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Charge кг 2.99 2.99 2.99
  Тип   R-410A R-410A R-410A
Работен диапазон Охлаждане околна температура Макс. °C със сух термометър   46
      Мин. °C със сух термометър   -10
  Отопление околна температура Макс. °C (влажен термометър)   18
      Мин. °C (влажен термометър)   -15
Тръбни съединения Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м   7.5
    Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м   15
  Допълнително количество хладилен агент кг/м   0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м   75
Компресор Тип     Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина mm 900 900 900
    Дълбочина mm 320 320 320
    Височина mm 770 770 770
Тегло Тяло кг 73 73 73
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5m (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5m (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5m
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м
  (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове
Тръбни съединения Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 7.5   7.5
    Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15   15
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)   0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 75   75
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор   Херметично запечатан люлеещ се компресор
Звукова мощност Охлаждане дБА     66