Спецификации за ACQ-D / AZQS-B(8)V1

ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.5 12.1 13.0 6.8
Охлаждане с конвекция SEER   5.50     5.70
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 605     418
  Капацитет Pdesign kW 9.50     6.80
  Клас на енергийна ефективност   A     A+
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 7.60     6.33
  SCOP/A   3.85     4.00
  Клас на енергийна ефективност   A     A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,764     2,216
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 1,480 1,952 2,025 1,025
  EER   3.21 3.10 3.21 3.31
  COP   3.61 3.61 3.61 3.61
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A B A A
    Отопление   A A A A
Топлинен капацитет Ном. kW 10.80 13.5 15.5 7.50
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
  (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО
  (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2
  (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (6) - Съдържа флуорирани парникови газове (6) - Съдържа флуорирани парникови газове (6) - Съдържа флуорирани парникови газове