Спецификации за ADEA-A / AZAS-MV1

ADEA71A2VEB / AZAS71M2V1B (Archived) ADEA100A2VEB / AZAS100M7V1B (Archived) ADEA125A2VEB / AZAS125M7V1B (Archived)
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 9.50 12.10
Топлинен капацитет Ном. kW 7.50 10.80 13.50
Номинална ефективност EER   3.27 3.20 2.27
  COP   3.62 4.63 3.89
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A A
  Капацитет Pdesign kW 6.80 9.50 12.10
  SEER   5.44 5.13 4.73
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 437 648 1,534
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A
  Капацитет Pdesign kW 4.50 6.00 6.00
  SCOP/A   3.81 3.81 3.50
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,654 2,206 2,399
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.