Спецификации за ADEA-A / AZAS-MV1

ADEA100A2VEB / AZAS100M7V1B (Archived) ADEA125A2VEB / AZAS125M7V1B (Archived) ADEA71A2VEB / AZAS71M2V1B (Archived)
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 9.50 12.10 6.80
Охлаждане с конвекция SEER   5.13 4.73 5.44
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 648 1,534 437
  Капацитет Pdesign кВт 9.50 12.10 6.80
  Клас на енергийна ефективност   A   A
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign кВт 6.00 6.00 4.50
  SCOP/A   3.81 3.50 3.81
  Клас на енергийна ефективност   A   A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,206 2,399 1,654
Номинална ефективност EER   3.20 2.27 3.27
  COP   4.63 3.89 3.62
Топлинен капацитет Ном. кВт 10.80 13.50 7.50
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.