Спецификации за AHQ-C / AZQS-B(8)V1

AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.8 9.5 12.1 (1) 13.0 (1)
Охлаждане с конвекция SEER   4.65 4.60 5.14 5.77
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 511.85 723 1,412 1,353
  Капацитет Pdesign kW 6.80 9.50 12.1 13.0
  Клас на енергийна ефективност   B B
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 6.33 7.60 8.0 12.0
  SCOP/A   3.80 3.80 3.78 3.99
  Клас на енергийна ефективност   A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,332.26 2,800 2,964 4,199
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 1,120 1,810
  EER   3.03 2.62 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.05 3.41
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   B D
    Отопление   D B
Топлинен капацитет Ном. kW 7.5 10.8 13.5 (2) 15.5 (2)
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
    (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2
    (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
    (6) - Съдържа флуорирани парникови газове