Спецификации за ALB-RB

ALB02RBMNADBT00 ALB03RBMNADBT00 ALB04RBMNADBT00 ALB05RBMNADBT00 ALB06RBMNADBT00 ALB07RBMNADBT00
Размери Тяло Широчина mm 920 1,100 1,600 1,600 2,000 2,000
Забележки (1) - Почистване/замяна на филтъра(-ите) при достигане на максимален спад на налягането или при предупреждение, показано на HMI контролера (1) - Почистване/замяна на филтъра(-ите) при достигане на максимален спад на налягането или при предупреждение, показано на HMI контролера (1) - Почистване/замяна на филтъра(-ите) при достигане на максимален спад на налягането или при предупреждение, показано на HMI контролера (1) - Почистване/замяна на филтъра(-ите) при достигане на максимален спад на налягането или при предупреждение, показано на HMI контролера (1) - Почистване/замяна на филтъра(-ите) при достигане на максимален спад на налягането или при предупреждение, показано на HMI контролера (1) - Почистване/замяна на филтъра(-ите) при достигане на максимален спад на налягането или при предупреждение, показано на HMI контролера