Спецификации за ARXTP-R

ARXTP25R2V1B ARXTP35R2V1B
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 49 49
  Охлаждане Ном. дБА 48 48
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1
  Етикет за маса на хладилен агент 1 1
  Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове 1 1
Хладилен агент Маса TCO2Eq 0.74 0.74
  Потенциал на глобално затопляне   675 675
  Количество кг 1.1 1.1
  Тип   R-32 R-32
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Свръх ниска обор. 450 450
    Отопление Свръх ниска обор. 360 360
Работен диапазон Охлаждане околна температура Макс. °C със сух термометър 46 46
      Мин. °C със сух термометър -10 -10
  Отопление околна температура Макс. °C (влажен термометър) 18 18
      Мин. °C (влажен термометър) -25 -25
Тръбни съединения Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15 15
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина мм 763 763
    Дълбочина мм 312 312
    Височина мм 551 551
Тегло Тяло кг 38 38
Power supply Фаза   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240
Забележки (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Съдържа флуорирани парникови газове
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми