Спецификации за ATXTP-M / ARXTP-R

ATXTP25M5V1B / ARXTP25R2V1B ATXTP35M5V1B / ARXTP35R2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. kW 0.80 0.80
  Макс. kW 4.40 4.40
  Ном. kW 2.50 3.50
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 285 467
  EER   4.38 3.75
  COP   4.90 4.39
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   A A
Топлинен капацитет Ном. kW 3.20 4.00
  Мин. kW 1.20 1.20
  Макс. kW 6.00 6.50
Забележки (1) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (1) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми