Спецификации за AZAS-MV1

AZAS71M2V1B AZAS100M7V1B AZAS125M7V1B AZAS140M7V1B
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 47 57 57 57
  Охлаждане Ном. dBA 46 53 53 54
Стандартни аксесоари Заключващи се връзки 2 2 2 2
  Ръководство за монтаж 1 1 1 1
  Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ 1 1 1 1
  Общи мерки за безопасност 1 1 1 1
  Етикет за енергийна ефективност на LOT10 1 1 1 1
  Отстранете етикета за флуориран газ 1
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675 675 675 675
  Зареждане kg 2.45 2.60 2.60 2.90
  Тип   R-32 R-32 R-32 R-32
Работен диапазон Охлаждане околна температура Макс. °C (сух термометър) 46 46 46 46
      Мин. °C (сух термометър) -5 -5 -5 -5
  Отопление околна температура Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5 15.5 15.5
      Мин. °C (влажен термометър) -15 -15 -15 -15
Piping connections течност Вън. д. мм 9.52 9.52 9.52 9.52
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во m 30 30 30 30
    Система Незареден m 30 30 30 30
      Еквивалент m 50 50 50 50
  газ Вън. д. мм 15.9 15.9 15.9 15.9
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. m 0.5 0.5 0.5 0.5
    Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
Звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 73
  Отопление dBA     71 (1) 73 (1)
Размери Тяло Широчина мм 900 940 940 940
    Дълбочина мм 320 320 320 320
    Височина мм 770 990 990 990
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Тегло Тяло kg 60 70 70 78
Ток - 50 Хц Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 32
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21
  (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение
  (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза