Спецификации за AZAS-MY1

AZAS100M7Y1B AZAS125M7Y1B AZAS140M7Y1B
Размери Тяло Височина mm 990 990 990
    Широчина mm 940 940 940
    Дълбочина mm 320 320 320
Тегло Тяло kg 70 70 77
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Operation range Охлаждане околна температура Мин. °C със сух термометър -5 -5 -5
      Макс. °C със сух термометър 46 46 46
  Отопление околна температура Мин. °C (влажен термометър) -15 -15 -15
      Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5 15.5
Sound power level Охлаждане дБА 70 71 73
  Отопление дБА   71 (1) 73 (1)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 53 53 54
  Отопление Ном. дБА 57 57 57
Хладилен агент Тип   R-32 R-32 R-32
  Зареждане kg 2.60 2.60 2.90
  Потенциал на глобално затопляне   675 675 675
Тръбни съединения Tечност Вън. д. mm 9.52 9.52 9.52
  Газ Вън. д. mm 15.9 15.9 15.9
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 30 30 30
    Система Еквивалент м 50 50 50
      Незареден м 30 30 30
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 30.0 30.0 30.0
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 0.5 0.5 0.5
Стандартни аксесоари Заключващи се връзки 2 2 2
  Ръководство за монтаж 1 1 1
  Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ 1 1 1
  Общи мерки за безопасност 1 1 1
  Етикет за енергийна ефективност на LOT10 1 1 1
Power supply Phase   3~ 3~ 3~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 380-415 380-415 380-415
Ток - 50 Хц Ампераж на максималния поток (MFA) A 16 16 16
Забележки (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21
  (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение
  (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза