Спецификации за BRC1H519S

BRC1H519S.
Компл. Материал   Картово табло
  тегло кг 0.0850
Околна температура Относителна влажност < % 95
Размери Комплектовано тяло Широчина мм 217
    Височина мм 50
    Дълбочина мм 161
  Тяло Широчина мм 85
    Дълбочина мм 25
    Височина мм 85
Корпус Покритие на бутон   Не
  Цвят   Сребро
  Работен светодиод Цвят   Blue status indicator
LCD Тип   100 x 150 dots
  Фонова светлина Цвят   Бял
  Размери Широчина мм 28.0
    Височина мм 40.7
Тегло Комплектовано тяло кг 0.317
  Тяло кг 0.110
Връзки на окабеляване Дължина на проводниците Макс. м 500