Спецификации за BRP069A62

BRP069A62.
Размери Тяло Широчина mm 208
    Дълбочина mm 40
    Височина mm 123