Спецификации за CHYHBH-AV32 / 3MXM-A

CHYHBH05AFV32 / 3MXM52A2V1B CHYHBH05AAV32 / 3MXM52A2V1B CHYHBH05AFV32 / 3MXM68A2V1B CHYHBH05AAV32 / 3MXM68A2V1B
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   XL XL XL XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A
COP 4.49 (1) 4.49 (1) 3.91 (1) 3.91 (1)
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A+ A+ A+ A+
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 111.4   113.3
      SCOP   2.86 2.86 2.91 2.91
Топлинен капацитет Ном. kW 4.41 (1) 4.41 (1) 4.50 (1) 4.50 (1)
Забележки (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел