Спецификации за CTXA-BS

CTXA15B2V1BS
Ниво на звуково налягане Отопление Висок дБА 39
    Среден дБА 32
    Тих режим дБА 21
    Ниско дБА 25
  Охлаждане Среден дБА 32
    Тих режим дБА 21
    Ниско дБА 25
    Висок дБА 39
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1
  Ръководство за работа 1
  Въздушен филтър 2
  Инфрачервено дистанционно 1
  Монтажна пластина за дистанционно 1
  Плик за винтове 1
  Винтов капак 2
  Сухи батерии тип ААА 2
  Общи мерки за безопасност 1
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675.0
Control systems Wired remote control   BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 6.35
  Газ Вън. д. мм 9.50
  Дренаж   18
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 0.020
  Отопление Ном. kW 0.020
Звукова мощност Охлаждане дБА 57
Размери Тяло Широчина мм 798
    Дълбочина мм 189
    Височина мм 295
Корпус Цвят   Сребро
Тегло Тяло кг 11.5
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Висок м³/мин 10.9
      Среден м³/мин 8.7
      Ниско м³/мин 6.4
      Тих режим м³/мин 4.5
    Охлаждане Ниско м³/мин 6.1
      Среден м³/мин 8.2
      Висок м³/мин 11.0
      Тих режим м³/мин 4.6
Power supply Фаза   1~
  Име   V1
  Честота Хц 50
  Напрежение V 220-240