Спецификации за DCS302C51

DCS302CA51
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 128
Размери Тяло Широчина мм 180
    Дълбочина мм 64.5
    Височина мм 120
Корпус Покритие на бутон   Да
  Работен светодиод Цвят   Червен
Максимален брой външни тела, които могат да се свързват 10
Връзки на окабеляване Дължина на проводниците Макс. м 1,000