Спецификации за DMS502A51

DMS502B51
Околна температура Относителна влажност < % 98
Входяща мощност кВт 0.020
Размери Тяло Широчина мм 263
    Дълбочина мм 81.5
    Височина мм 275
Тегло Тяло kg 2.8
Power supply Фаза   1~
  Честота Хц 50/60
  Напрежение V 200/220-240