Спецификации за EAVX-D9W7 / EPGA011-016DV7

EAVX16S18DA9W7 / EPGA11DAV37 EAVX16S18DJ9W7 / EPGA11DAV37 EAVX16S23DA9W7 / EPGA11DAV37 EAVX16S23DJ9W7 / EPGA11DAV37 EAVX16S18DA9W7 / EPGA14DAV37 EAVX16S18DJ9W7 / EPGA14DAV37 EAVX16S23DA9W7 / EPGA14DAV37 EAVX16S23DJ9W7 / EPGA14DAV37 EAVX16S18DA9W7 / EPGA16DAV37 EAVX16S18DJ9W7 / EPGA16DAV37 EAVX16S23DA9W7 / EPGA16DAV37 EAVX16S23DJ9W7 / EPGA16DAV37
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L L XL XL L L XL XL L L XL XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A A A A A A A A A
COP 5.15 (1), 3.88 (2) 5.15 (1), 3.88 (2) 5.15 (1), 3.88 (2) 5.15 (1), 3.88 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.78 (1), 3.71 (2) 4.78 (1), 3.71 (2) 4.78 (1), 3.71 (2) 4.78 (1), 3.71 (2)
Indoor unit EAVX16S18DA9W7 EAVX16S18DJ9W7 EAVX16S23DA9W7 EAVX16S23DJ9W7 EAVX16S18DA9W7 EAVX16S18DJ9W7 EAVX16S23DA9W7 EAVX16S23DJ9W7 EAVX16S18DA9W7 EAVX16S18DJ9W7 EAVX16S23DA9W7 EAVX16S23DJ9W7
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 130 130 130 130 132 132 132 132 134 134 134 134
      SCOP   3.32 3.32 3.32 3.32 3.37 3.37 3.37 3.37 3.43 3.43 3.43 3.43
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 10.5 (1), 10.7 (2) 10.5 (1), 10.7 (2) 10.5 (1), 10.7 (2) 10.5 (1), 10.7 (2) 11.1 (1), 11.9 (2) 11.1 (1), 11.9 (2) 11.1 (1), 11.9 (2) 11.1 (1), 11.9 (2) 13.5 (1), 11.9 (2) 13.5 (1), 11.9 (2) 13.5 (1), 11.9 (2) 13.5 (1), 11.9 (2)
EER 4.75 (1), 3.23 (2) 4.75 (1), 3.23 (2) 4.75 (1), 3.23 (2) 4.75 (1), 3.23 (2) 4.09 (1), 2.99 (2) 4.09 (1), 2.99 (2) 4.09 (1), 2.99 (2) 4.09 (1), 2.99 (2) 3.94 (1), 2.99 (2) 3.94 (1), 2.99 (2) 3.94 (1), 2.99 (2) 3.94 (1), 2.99 (2)
Heat up time from 10°C to 50°C hr 53min at 7°C ambient temperature 53min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 53min at 7°C ambient temperature 53min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 53min at 7°C ambient temperature 53min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature
Топлинен капацитет Ном. кВт 11.1 (1), 11.3 (2) 11.1 (1), 11.3 (2) 11.1 (1), 11.3 (2) 11.1 (1), 11.3 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 16.5 (1), 15.6 (2) 16.5 (1), 15.6 (2) 16.5 (1), 15.6 (2) 16.5 (1), 15.6 (2)
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 2.21 (1), 3.30 (2) 2.21 (1), 3.30 (2) 2.21 (1), 3.30 (2) 2.21 (1), 3.30 (2) 2.72 (1), 3.97 (2) 2.72 (1), 3.97 (2) 2.72 (1), 3.97 (2) 2.72 (1), 3.97 (2) 3.42 (1), 3.97 (2) 3.42 (1), 3.97 (2) 3.42 (1), 3.97 (2) 3.42 (1), 3.97 (2)
  Отопление Ном. кВт 2.16 (1), 2.91 (2) 2.16 (1), 2.91 (2) 2.16 (1), 2.91 (2) 2.16 (1), 2.91 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 3.45 (1), 4.21 (2) 3.45 (1), 4.21 (2) 3.45 (1), 4.21 (2) 3.45 (1), 4.21 (2)
  Битова гореща вода от 10°C до 50°C Ном. kWh 2.67 2.67 3.08 3.08 2.67 2.67 3.08 3.08 2.67 2.67 3.08 3.08
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)