Спецификации за EAVZ-D6V7

EAVZ16S18DA6V7 EAVZ16S23DA6V7
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 30.0 (6) 30.0 (6)
Работен диапазон Охлаждане околна температура Мин. °C (сух термометър) 0 (7) 0 (7)
    Водна страна Макс. °C 0 (7) 0 (7)
      Мин. °C 0 (7) 0 (7)
  Отопление Водна страна Макс. °C 0 (7) 0 (7)
      Min. °C 0 (7) 0 (7)
Sound power level Nom. dBA 44.0 (5) 44.0 (5)
Размери Тяло Широчина мм 595 595
    Дълбочина мм 625 625
    Височина мм 1,650 1,850
Корпус Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие
Тегло Тяло kg 120 128
Електрически нагревател Препоръчани предпазители A 20.000 (10) 20.000 (10)
  Електрозахранване Честота Хц 50 50
    Напрежение V 230 230
    Име   6V3 6V3
    Фаза   1~ / 3~ 1~ / 3~
Power supply Име   Вж. бележка 9 Вж. бележка 9
Забележки (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (2) - Въз основа на dT от 45 K (2) - Въз основа на dT от 45 K
  (3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд (3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд
  (4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  (5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°. (5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C. (6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C.
  (7) - Вж. работния обхват на уреда. (7) - Вж. работния обхват на уреда.
  (8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж
  (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.
  (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)