Спецификации за EBVX-D6V / ERLA-DV37

EBVX16S23DJ6V / ERLA16D2V37 EBVX16S18DJ6V / ERLA16D2V37 EBVX16S18DJ6V / ERLA16DAV37 EBVX16S23DJ6V / ERLA16DAV37
Топлинен капацитет Ном. kW 16.0 (1), 16.0 (2) 16.0 (1), 16.0 (2) 16.0 (1), 16.0 (2) 16.0 (1), 16.0 (2)
Капацитет на охлаждане Ном. kW 13.8 (3), 15.9 (4) 13.8 (3), 15.9 (4) 13.8 (3), 15.9 (4) 13.8 (3), 15.9 (4)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 3.53 (1), 4.56 (2) 3.53 (1), 4.56 (2) 3.53 (1), 4.56 (2) 3.53 (1), 4.56 (2)
  Охлаждане Ном. kW 4.68 (3), 3.82 (4) 4.68 (3), 3.82 (4) 4.68 (3), 3.82 (4) 4.68 (3), 3.82 (4)
  Битова гореща вода от 10°C до 50°C Ном. kWh 3.41 2.44 2.44 3.41
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h07min at 7°C ambient temperature 1h15min at 7°C ambient temperature 1h15min at 7°C ambient temperature 1h07min at 7°C ambient temperature
COP 4.53 (1), 3.51 (2) 4.53 (1), 3.51 (2) 4.53 (1), 3.51 (2) 4.53 (1), 3.51 (2)
EER 2.94 (3), 4.16 (4) 2.94 (3), 4.16 (4) 2.94 (3), 4.16 (4) 2.94 (3), 4.16 (4)
SEER 5.76 (5) 5.76 (5) 5.76 (5) 5.76 (5)
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   XL L L XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A+ A+ A
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP   3.35 3.35 3.35 3.35
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A++
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   4.68 4.68 4.68 4.68
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+++ A+++ A+++ A+++
Забележки (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (4) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825
  (6) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (6) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (6) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (6) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (7) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (7) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (7) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (7) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (8) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°. (8) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°. (8) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°. (8) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.