Спецификации за EDLQ-CV3

EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 48 (8) 49 (8)
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   2,088 2,088
  Количество кг 1.30 1.45
  Тип   R-410A R-410A
Работен диапазон Отопление Водна страна Макс. °C 55.0 55.0
      Мин. °C 15 (4) 15 (4)
  Домакинска гореща вода Водна страна Макс. °C 80 (7) 80 (7)
      Мин. °C 25 25
    околна температура Мин. °C със сух термометър -25.0 (6) -25.0 (6)
      Макс. °C със сух термометър 35.0 (6) 35.0 (6)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.02 (2)
Звукова мощност Отопление Ном. дБА 61 62
COP 5.00 (1), 3.58 (2) 4.52 (1), 3.42 (2)
Размери Тяло Широчина мм 1,090 1,090
    Дълбочина мм 350 350
    Височина мм 735 735
Тегло Тяло кг 76.0 80.0
Отопление с конвекция Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 172 163
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++
      SCOP   4.39 4.14
  Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 125 125
      SCOP   3.20 3.20
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Висок м³/мин 45.0 47.0
Топлинен капацитет Ном. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
Power supply Фаза   1~ 1~
  Име   V3 V3
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 230 230
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (3) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC
  (4) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (4) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C
  (5) - За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация (5) - За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация
  (6) - Работе диапазон за битова гореща вода (външно тяло): диапазонът се увеличава със спомагателен нагревател. Вижте отделната схема за работния диапазон. (6) - Работе диапазон за битова гореща вода (външно тяло): диапазонът се увеличава със спомагателен нагревател. Вижте отделната схема за работния диапазон.
  (7) - > 50°C само с BSH, без работа на термопомпа (7) - > 50°C само с BSH, без работа на термопомпа
  (8) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (8) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  (9) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (9) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (10) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (10) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  (11) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток (11) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток