Спецификации за EHBX-E9W / ERGA04-08EVA

EHBX08EA9W / ERGA06EAV3A EHBX08EA9W / ERGA08EAV3A EHBX08EF9W / ERGA06EAV3A EHBX08EF9W / ERGA08EAV3A
COP 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
Отопление с конвекция Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 178 181 178 181
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+++ A+++ A+++ A+++
      SCOP   4.52 4.61 4.52 4.61
  Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 128 129 128 129
      SCOP   3.27 3.30 3.27 3.30
Капацитет на охлаждане Ном. kW 5.96 (1), 5.09 (2) 6.25 (1), 5.44 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 6.25 (1), 5.44 (2)
EER 5.61 (1), 3.28 (2) 5.40 (1), 3.14 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.40 (1), 3.14 (2)
Топлинен капацитет Ном. kW 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Охлаждане Ном. kW 1.06 (1), 1.55 (2) 1.16 (1), 1.73 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.16 (1), 1.73 (2)
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)