Спецификации за EHSHB-D3 / ERGA-EV

EHSHB04P30DA3 / ERGA04EAV3
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A+
COP 5.10 (1), 3.65 (2)
Indoor unit EHSHB04P30DA3
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 127
      SCOP   3.26
Капацитет на отопление Ном. кВт 4.30 (1), 4.60 (2)
Power input Отопление Ном. кВт 0.840 (1), 1.26 (2)
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)