Спецификации за EHVX-CB

EHVX04S18CB3V EHVX08S18CB3V EHVX08S26CB9W EHVX11S18CB3V EHVX16S18CB3V EHVX16S26CB9W
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 28.0 (7) 28.0 (7) 28.0 (7) 28.0 (7) 30.0 (7) 30.0 (7)
Работен диапазон Охлаждане Водна страна Макс. °C       22.0 22.0 22.0
      Мин. °C       5.00 5.00 5.00
  Отопление Водна страна Макс. °C       55.0 (10) 55.0 (10) 55.0 (10)
      Min. °C       15 (8) 15 (8) 15 (8)
Звукова мощност Nom. dBA 42.0 (6) 42.0 (6) 42.0 (6) 42.0 (6) 44.0 (6) 44.0 (6)
Размери Тяло Широчина мм 600 600 600 600 600 600
    Дълбочина мм 728 728 728 728 728 728
    Височина мм 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732
Корпус Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие
  Цвят   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
Директива за оборудване под налягане - Категория   Art3§3, Вижте бележка 1 Категория I, Вижте бележка 1 Категория I, Вижте бележка 1 Art3§3, Вижте бележка 1 Art3§3, Вижте бележка 1 Art3§3, Вижте бележка 1
Тегло Тяло кг 117 119 129 119 120 130
Връзки на окабеляване За свързване с потребителски интефейс Забележка   0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m)
    Количество   2 2 2 2 2 2
Power supply Име   Вижте бележка 14 Вижте бележка 14 Вижте бележка 14 Вижте бележка 14 Вижте бележка 14 Вижте бележка 14
Електрически нагревател Електрозахранване Честота Хц 50 50 50 50 50 50
    Напрежение V 230 230   230 230
    Име   3V3 3V3 9W 3V3 3V3 9W
    Фаза   1~ 1~ Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592 1~ 1~ Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592
Забележки (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC
  (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K
  (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд
  (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (7) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. (7) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. (7) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. (7) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. (7) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. (7) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда.
  (8) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация (8) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация (8) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация (8) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация (8) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация (8) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация
  (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C
  (10) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели (10) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели (10) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели (10) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели (10) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели (10) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели
  (11) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа (11) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа (11) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа (11) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа (11) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа (11) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа
  (12) - Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) (12) - Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) (12) - Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) (12) - Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) (12) - Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) (12) - Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511)
  (13) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа (13) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа (13) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа (13) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа (13) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа (13) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа
  (14) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. (14) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. (14) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. (14) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. (14) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. (14) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло.
  (15) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби (15) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби (15) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби (15) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби (15) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби (15) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби