Спецификации за EHVX-E3V / ERGA-EV

EHVX04S18EA3V / ERGA04EAV3 EHVX04S18EJ3V / ERGA04EAV3 EHVX04S23EA3V / ERGA04EAV3 EHVX04S23EJ3V / ERGA04EAV3
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L L XL XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A+ A+ A+ A+
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 5.10 (1), 3.65 (2) 5.10 (1), 3.65 (2) 5.10 (1), 3.65 (2)
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 129 129 129 129
      SCOP   3.29 3.29 3.29 3.29
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 4.86 (1), 4.52 (2) 4.86 (1), 4.52 (2) 4.86 (1), 4.52 (2) 4.86 (1), 4.52 (2)
EER 5.98 (1), 3.32 (2) 5.98 (1), 3.32 (2) 5.98 (1), 3.32 (2) 5.98 (1), 3.32 (2)
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h28min 1h28min 1h40min 1h40min
Топлинен капацитет Ном. кВт 4.30 (1), 4.60 (2) 4.30 (1), 4.60 (2) 4.30 (1), 4.60 (2) 4.30 (1), 4.60 (2)
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 0.810 (1), 1.36 (2) 0.810 (1), 1.36 (2) 0.810 (1), 1.36 (2) 0.810 (1), 1.36 (2)
  Отопление Ном. кВт 0.850 (1), 1.26 (2) 0.850 (1), 1.26 (2) 0.850 (1), 1.26 (2) 0.850 (1), 1.26 (2)
  Domestic hot water from 10°C to 50°C Nom. kWh 2.48 2.48 3.01 3.01
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)