Спецификации за EHVZ-E6V / ERGA-EV

EHVZ04S18EA6V / ERGA04EAV3 EHVZ04S18EJ6V / ERGA04EAV3
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L L
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A+ A+
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 5.10 (1), 3.65 (2)
Отопление с конвекция Изх. вода - ср. климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 127
      SCOP   3.26 3.26
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h28min 1h28min
Топлинен капацитет Ном. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 4.30 (1), 4.60 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. kW 0.850 (1), 1.26 (2) 0.850 (1), 1.26 (2)
  Битова гореща вода от 10°C до 50°C Ном. kWh 2.48 2.48
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
Отопление с конвекция Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP     4.48
      Клас на сезонна ефективност при отопление     A+++