Спецификации за EHVZ-E6V

EHVZ04S18EJ6V EHVZ04S18EA6V EHVZ08S18EA6V EHVZ08S23EA6V EHVZ08S18EJ6V EHVZ08S23EJ6V
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 28 (7) 28 (7) 28 (7) 28 (7) 28 (7) 28 (7)
Работен диапазон Охлаждане околна температура Мин. °CDB 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
    Водна страна Макс. °C 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
      Мин. °C 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
  Отопление Водна страна Макс. °C 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
      Min. °C 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
Sound power level Nom. dBA 42 (6) 42 (6) 42 (6) 42 (6) 42 (6) 42 (6)
Размери Тяло Широчина мм 595 595 595 595 595 595
    Дълбочина мм 625 625 625 625 625 625
    Височина мм 1,650 1,650 1,650 1,850 1,650 1,850
Корпус Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие
  Цвят   Бяло + черно Бяло + черно Бяло + черно Бяло + черно Бяло + черно Бяло + черно
Тегло Тяло kg 125 125 125 133 125 133
Директива за оборудване под налягане - Категория   Чл. 4.3, Вижте бележка 1 Чл. 4.3, Вижте бележка 1 Чл. 4.3, Вижте бележка 1 Чл. 4.3, Вижте бележка 1 Чл. 4.3, Вижте бележка 1 Чл. 4.3, Вижте бележка 1
Електрически нагревател Препоръчани предпазители A 20.000 (10) 20.000 (10) 20.000 (10) 20.000 (10) 20.000 (10) 20.000 (10)
  Електрозахранване Честота Хц 50 50 50 50 50 50
    Напрежение V 230 230 230 230 230 230
    Име   6V3 6V3 6V3 6V3 6V3 6V3
    Фаза   1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
Електрозахранване Име   Вж. бележка 9 Вж. бележка 9 Вж. бележка 9 Вж. бележка 9 Вж. бележка 9 Вж. бележка 9
Забележки (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC
  (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K (3) - Въз основа на dT от 45 K
  (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд
  (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
  (8) - Вж. работния обхват на уреда. (8) - Вж. работния обхват на уреда. (8) - Вж. работния обхват на уреда. (8) - Вж. работния обхват на уреда. (8) - Вж. работния обхват на уреда. (8) - Вж. работния обхват на уреда.
  (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.
  (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)
  (11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема) (11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема) (11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема) (11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема) (11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема) (11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема)