Спецификации за EHYHBH-AV32 / EVLQ-CV3

EHYHBH05AAV32 / EVLQ05CAV3 EHYHBH05AFV32 / EVLQ05CAV3 EHYHBH08AAV32 / EVLQ08CAV3 EHYHBH08AFV32 / EVLQ08CAV3
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   XL XL XL XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 5.04 (1), 3.58 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Топлинен капацитет Ном. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 4.40 (1), 4.03 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Мин. kW 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2)
  Макс. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 5.12 (1), 4.90 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2)
Power input Отопление Ном. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 0.870 (1), 1.13 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
Забележки (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (4) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (4) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (4) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (5) - Tвънш. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), заобиколен котел (5) - Tвънш. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), заобиколен котел (5) - Tвънш. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), заобиколен котел (5) - Tвънш. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), заобиколен котел
  (6) - Tвънш. 35°C - LWE 18℃ (Dt=5°C), заобиколен котел (6) - Tвънш. 35°C - LWE 18℃ (Dt=5°C), заобиколен котел (6) - Tвънш. 35°C - LWE 18℃ (Dt=5°C), заобиколен котел (6) - Tвънш. 35°C - LWE 18℃ (Dt=5°C), заобиколен котел
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP     3.28 3.24 3.24
      Клас на сезонна ефективност при отопление     A++ A++ A++
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP     4.50 4.25 4.25
      Клас на сезонна ефективност при отопление     A+++ A++ A++