Спецификации за EHYKOMB-AA3

EHYKOMB33AA3
Битова гореща вода Domestic hot water-=-Heat input (gross calorific value) Qnw Domestic hot water-=-Heat input (gross calorific value) Qnw-=-Nom Domestic hot water-=-Heat input (gross calorific value) Qnw-=-Nom-=-Max-=-kW kW 36.3
      Domestic hot water-=-Heat input (gross calorific value) Qnw-=-Nom-=-Min-=-kW kW 8.4
  Domestic hot water-=-Comfort class (EN13203)   XL
  Domestic hot water-=-Temperature Domestic hot water-=-Temperature-=-Max-=-°C °C 65
  Domestic hot water-=-Heat input (net calorific value) Qnw Domestic hot water-=-Heat input (net calorific value) Qnw-=-Nom Domestic hot water-=-Heat input (net calorific value) Qnw-=-Nom-=-Min-=-kW kW 7.6
      Domestic hot water-=-Heat input (net calorific value) Qnw-=-Nom-=-Max-=-kW kW 32.7
Flue gas Flue gas-=-Temperature Flue gas-=-Temperature-=-Max-=-°C °C 70
  Flue gas-=-Mass flow (G31) Flue gas-=-Mass flow (G31)-=-Max-=-kg/h kg/h 53.6
Supply air Supply air-=-Concentric   60/100
Загряване на битова гореща вода Общо Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A
    Обявен график на натоварване   XL
Размери Тяло Височина Dimensions-=-Unit-=-Height-=-Casing-=-mm мм 710
Корпус Материал   Метален лист с покритие
  Цвят   RAL9010
Отопление с конвекция Space heating-=-General Space heating-=-General-=-Seasonal space heating eff. class   A
    Space heating-=-General-=-ηs (Seasonal space heating efficiency)-=-% % 93
Central heating Central heating-=-Heat input Qn (gross calorific value) Central heating-=-Heat input Qn (gross calorific value)-=-Nom Central heating-=-Heat input Qn (gross calorific value)-=-Nom-=-Min-=-kW kW 8.4
      Central heating-=-Heat input Qn (gross calorific value)-=-Nom-=-Max-=-kW kW 30.0
  Central heating-=-Water temperature Central heating-=-Water temperature-=-Max-=-°C °C 90
  Central heating-=-Output Pn at 80/60°C Central heating-=-Output Pn at 80/60°C-=-Min-=-kW kW 7.5
    Central heating-=-Output Pn at 80/60°C-=-Nom-=-kW kW 26.6
  Central heating-=-Heat input Qn (net calorific value) Central heating-=-Heat input Qn (net calorific value)-=-Nom Central heating-=-Heat input Qn (net calorific value)-=-Nom-=-Max-=-kW kW 27.0
      Central heating-=-Heat input Qn (net calorific value)-=-Nom-=-Min-=-kW kW 7.6
Gas Gas-=-Connection Gas-=-Connection-=-Diameter-=-mm мм 15
  Gas-=-Consumption (G31) Gas-=-Consumption (G31)-=-Min-=-m³/h m³/h 0.30
    Gas-=-Consumption (G31)-=-Max-=-m³/h m³/h 1.29
  Gas-=-NOx class   6