Спецификации за EKCB-CV3

EKCB07CAV3
Размери Тяло Широчина мм 340
    Дълбочина мм 97.0
    Височина мм 360
Корпус Материал   Метален лист с покритие
  Цвят   Бяло
Тегло Тяло кг 4.00
Връзки на окабеляване Wiring connections-=-For power supply connection to optional *KHW* model + Q2L Wiring connections-=-For power supply connection to optional *KHW* model + Q2L-=-Remark   Кабелно сечение 2,5 mm2
    Количество   4 + МАСА
  За свързване с потребителски интефейс Remark   100 mA, 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m)
    Quantity   2
Power supply Фаза   1~
  Честота Хц 50
  Напрежение V 230
Ток Препоръчани предпазители A 10
Забележки (1) - Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
  (2) - Между *KCB*C* и *K2CB*C*
  (3) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби