Спецификации за EKCC-W

EKCC8W
Размери Тяло Широчина mm 300
    Дълбочина mm 350
    Височина mm 150
Тегло Комплектовано тяло кг 3
  Тяло кг 2